Responsive Ad

Cười tỉnh cả ngủ những pha đỡ bóng bá đạo

Tôi đã không thể nhịn được cười khi xem những hình ảnh quá hài hước này!
Ôi cái chân của anh này sao đấy?
Cười tỉnh cả ngủ những pha đỡ bóng bá đạo - 1

Anh ơi, đỡ em lên cái nào!
Cười tỉnh cả ngủ những pha đỡ bóng bá đạo - 2
Cẩn thận không tôi kéo tụt quần đấy nhé
Cười tỉnh cả ngủ những pha đỡ bóng bá đạo - 3
Đây là trái bóng hay sao?
Cười tỉnh cả ngủ những pha đỡ bóng bá đạo - 4
Khổ thân tôi, kiếp cầu thủ
Cười tỉnh cả ngủ những pha đỡ bóng bá đạo - 5
Tư thế gì lạ vậy?
Cười tỉnh cả ngủ những pha đỡ bóng bá đạo - 7
Anh ơi, em xin anh, đừng làm hỏng của em
Cười tỉnh cả ngủ những pha đỡ bóng bá đạo - 8
Tôi có thể bay, tôi tin thế
Cười tỉnh cả ngủ những pha đỡ bóng bá đạo - 9
Anh xem mông em có bị sao không
Cười tỉnh cả ngủ những pha đỡ bóng bá đạo - 10
Thật là thoải mái, ai giúp tôi chụp tấm hình với
Cười tỉnh cả ngủ những pha đỡ bóng bá đạo - 11
"Chỉnh" lại "hàng họ" trước khi vào sân cỏ
Cười tỉnh cả ngủ những pha đỡ bóng bá đạo - 12
Thôi tiêu rồi, cái chân này, giày đinh này

Post a Comment

0 Comments