Responsive Ad

TQ đặt giàn khoan trái phép, đâm tàu Việt Nam - TQ dat gian...

Tại địa điểm có giàn khoan trái phép, Trung Quốc triển khai 80 tàu xung quanh đó và số lượng tàu ngày một tăng lên. Tàu Trung Quốc ngang ngược đâm tàu Việt Nam, 6 kiểm ngư viên Việt Nam bị thương.

Post a Comment

0 Comments