Responsive Ad

Biển Nỗi Nhớ Và Em - VietPro.Asia


Gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn. 
Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím. 

Post a Comment

0 Comments