Responsive Ad

Hướng dẫn xem Tivi trên IOS

UPDATE: đã cập nhật link cho tất cả các  mạng, kể cả 3G
+++Đây là truyền hình luồng trực tuyến từ nhà đài, ko có chức năng xem lại+++

---Hướng dẫn xem TV trên IOS siêu dễ, đủ kênh. Chúc các bác vui!----CHÚ Ý: Riêng Viettel và VNPT: nhập đủ 6 link để xem, còn FPT 1 link xem full

Link mạng FPT: http://bit.ly/listfpt

List kênh cho mạng Viettel:

    http://bit.ly/ducnt123
    http://gg.gg/8zy29
    http://textuploader.com/dukey/raw  
    http://textuploader.com/duotk/raw  (kênh Thể Thao)
    http://textuploader.com/dcba9/raw
    http://textuploader.com/d44kt/raw 

List kênh cho mạng VNPT:

    http://bit.ly/ListVnpt
    http://gg.gg/8zy29
    http://textuploader.com/dukey/raw  
    http://textuploader.com/duotk/raw  (kênh Thể Thao)
    http://textuploader.com/dcba9/raw
    http://textuploader.com/d44kt/raw 
    http://bit.ly/ducnt123

List kênh cho tất cả các mạng

    http://gg.gg/8zy29 (list thanh51 cập nhật)
    http://bit.ly/ducnt123
    http://textuploader.com/dukey/raw  (Bear TV)
    http://textuploader.com/duotk/raw  (kênh Thể Thao toàn thế giới)
    http://textuploader.com/dcba9/raw (list Thanh Khôi)
    http://textuploader.com/d44kt/raw (Do Bao Chinh)
    http://textuploader.com/dutrm/raw (list kênh Hàn Quốc)
    http://textuploader.com/durpa/raw (list kênh Nhật Bản)

Post a Comment

0 Comments